U nošnjama za završno kolo iz opere Ero s onoga svijeta